Проект "Твоят час"

 

Електронна платформа на проект "Твоят час"
 

2017/2018 учебна година
 

Групи с обучителни затруднения

Подпомагане за явяване на НВО - IV клас  - ръководител Анета Радулска

В света на математиката - ръководител Фидан Боев

В света на информатиката - ръководител Мухарем Моллов
 

Групи занимания по интереси

Гайтанче - ръководител Катя Хутева

Арт-ателие Фантазия - ръководител Юлвие Шерифова

Арт-пчелички - ръководител Елка Малинова

Елидже- ръководител Илко Дерменджиев

Лъвчета - ръководител Хайри Чаушев

Дракони - ръководител Хайри Чаушев

Талия - ръководител Илиана Милева

Чудесата на моите ръце - ръководител Елка Малинова
 

2016/2017 учебна година
 

Групи с обучителни затруднения

Готови за матура- ръководител Илиана Милева

Езиков свят- ръководител Марияна Кехайова

 Подпомагане за явяване на НВО- IVклас - ръководител Даниела Куцева 

Групи занимания по интереси           

Гайтанче- ръководител Катя Хутева

Арт-ателие Фантазия - ръководител Юлвие Шерифова- Балджиева                                                                            

Елидже- ръководител Илко Дерменджиев         

Лъвчета - ръководител Хайри Чаушев                           

Родопчанка- ръководител Хайри Чаушев              

Талия- ръководител Илиана Милева              

Чудесата на моите ръце - ръководител Елка Малинова        

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev