Графици

           

     График на класните работи за учебната 2017\2018г.

 

Клас

Предмети

 

БЕЛ

Математика

Английски език

Немски език

 

ЗП

ЗИП / ИУЧ

ЗП

ЗИП / ИУЧ

ЗП

ЗИП / ИУЧ

ЗП

V

10.01.2018г.

 

17.01.2018г.

 

 

 

 

VI

10.01.2018г.

 

08.01.2018г.

 

 

 

 

VII

14.12.2017г.

 

20.12.2017г.

 

 

 

 

VIII

11.01.2018г.

 

22.01.2018г.

 

18.01.2018г.

 

 

IX

10.01.2018г.

 

19.12.2017г.

 

17.01.2018г.

 

15.01.2018г.

X

10.01.2018г.

 

19.12.2017г.

 

16.01.2018г.

 

18.01.2018г.

XI

11.01.2018г.

 

19.12.2017г.

 

16.01.2018г.

 

 

XII

12.12.2017г.

19.12.2017г.

25.01.2018г.

 

15.01.2018г.

 

 

    

 

  

График за консултиране на  ученици,както следва:

 

Име и фамилия

предмет

Ден

 Час

1

Марин Бисеров

БЕЛ

Сряда

13,30

2

Илиана Милева

БЕЛ

Четвъртък

14,30

3

Марияна Кехайова

Английски език

Вторник

14,30

4

Катя Хутева

Английски език

Вторник

14,30

5

Асине Гаджалова

Немски език

Понеделник

13,40

6

Фидан Боев

Математика

Вторник

14,30

7

Мухарем Моллов

ИТ/математика

вторник

14,30

8

Евелина Черакчиева

Физика /математика

Сряда

14,30

9

Елка Малинова

ИТ

Понеделник

14,30

10

Даниела Куцева

Биология и ЗО

Четвъртък

14,30

11

Незиха Смаилова

Химия и ООС

Вторник

14,30

12

Даниела Сувариева

История и цивил.

Понеделник

14,30

13

Валентина Хаджиева

География и икон.

Четвъртък

14,30

14

Юлвие Шерифова

III клас

понеделник

13,30

15

Анета Радулска

IV клас

сряда

13,00

16

Даниела Б.Куцева

I клас

Четвъртък

11,30

17

Севда Каукова

II клас

Сряда

13,00

18 Емине Кайлитска I клас Вторник

13,30

 

 

График за консултиране на родители и  ученици,както следва:

 

Име и фамилия

Ден

 Час

1. Давиела Куцева Петък 10,00
2. Емине Кайлитска    
3. Севда Каукова    

4.

Юлвие Шерифова

Четвъртък

12,00

5.

Анета Радулска

Вторник

10,00

6.

Елка Малинова

Петък

10.00

7.

Даниела Куцева

петък

12,30

8.

Севда Бисерова

вторник

14,30

9.

Катя Хутева

понеделник

12,45

10.

Марияна Кехайова

четвъртък

14,30

11

Даниела Сувариева

вторник

14,30

12.

Незиха Смаилова

понеделник

14,30

13.

Евелина Черакчиева

вторник

14,30

 

 

График  за провеждане на часовете по Безопасност на движението,

както следва:

 

Клас

Преподавател

Дата

Даниела Куцева

25.09.,02.10.,16.10.,30.10.,06.11.,20.11.,11.12.,18.12.2017г. 08.01.,15.01.,12.02.,19.02.,23.04.,30.04.,14.05.,28.05.2018г.

Емине Кайлитска

25.09.,02.10.,16.10.,30.10.,06.11.,20.11.,11.12.,18.12.2017г. 08.01.,15.01.,12.02.,19.02.,23.04.,30.04.,14.05.,28.05.2018г.

II

Севда Каукова

11.10.,18.10.,29.11,06.12.2017г.,31.01.07.02.,11.04.,
18.04.2018

III

Юлвие Шерифова

25.09.,20.11.2017г.,15.01.,22.01.,19.03.,02.04.,23.04.,
14.05.2018

IV

Анета Радулска

16.10.,13.11.2017г.08.01.,29.01.,26.02.,19.03.2018г.

V

Елка Малинова

10.10.,31.10.,07.11.2017г.,30.01.,10.04.,17.04,24.04.,08.05., 12.06.2018г.

VI

Даниела Куцева

26.09.,31.10.2017г., 23.01.,06.03.,05.06.2018г.

VII

Севда Бисерова

09.10.,13.11.2017г.,22.01.,19.02.,26.03.,14.05.2018г.

 

График  за провеждане на часовете по Гражданска защита ,

както следва:

 

Клас

Преподавател

Дата

Даниела Куцева

23.10.,27.11.,04.12.2017г.,22.01.2018г.

Емине Кайлитска

23.10.,27.11.,04.12.2017г.,22.01.2018г.

II

Севда Каукова

25.10.,13.12.2017г.,10.01.,21.02.2018г.

III

Юлвие Шерифова-Балджиева

13.11.2017г.,29.01.,30.04.2018г.

IV

Анета Радулска

 09.10.,20.11.2017г.,12.02.,23.04.2018г.

V

Елка Малинова

26.09.,14.11.2017г.,16.01.,13.02.,13.03.2018г.

VI

Даниела Куцева

10.10.,07.11.,14.11.,12.12.2017г.,09.01.,30.01.2018г

VII

Севда Бисерова

02.10.,06.11.,14.11.2017г.,08.01.,12.02.2018г.

VIII

Катя Хутева

24.10.,21.11.,05.12.2017г.,23.01.,20.03.2018г.

IX

Марияна Кехайова

26.09.,10.10.,14.11.2017г.,06.03.,15.05.2018г.

X

Даниела Сувариева

24.10.,05.12.2017г.,13.02.,27.02.,27.03.2018г.

XI

Незиха Смаилова

10.10.2017г.,09.01.,21.03.2018г.

XII Евелина Черакчиева

26.09.,31.10.,21.11.2017г.

 

График за провеждане на часовете по Спортни дейности и модул ФВС за II учебен срок

Преподавател

Вид модул

ден

час

Хайри Чаушев

Спортни дейности

вторник

11,50

Хайри Чаушев

Спортни дейности

сряда

11,30

II

Хайри Чаушев

Спортни дейности

петък

11,30

III

Юлвие Шерифова

Модул ФВС

вторник

12,30

IV

Хайри Чаушев

Модул ФВС

вторник

12,30

V

Илко Дерменджиев

Спортни дейности

понеделник

14,00

VI

Илко Дерменджиев

Спортни дейности

петък

14,00

VII

Илко Дерменджиев

Модул ФВС

вторник

14,00

VIII

Хайри Чаушев

Спортни дейности

сряда

13,40

IX

Илко Дерменджиев

Модул ФВС

сряда

13,40

X

Илко Дерменджиев

Модул ФВС

четвъртък

13,40

XI

Хайри Чаушев

Модул ФВС

понеделник

13,40

XII

Хайри Чаушев

Модул ФВС

четвъртък

13,40

 

 

График за провеждане на Часа на класа

Преподавател

клас

ден

час

1

Даниела Б.Куцева

I

понеделник

11,30

2

Емине Кайлитска

I

понеделник

11,30

3

Севда Каукова

II

сряда

11,30

4

Юлвие Шерифова

III

понеделник

12,30

5

Анета Радулска

IV

понеделник

12,30

6

Елка Малинова

V

вторник

14,00

7

Даниела Хр.Куцева

VI

вторник

14,00

8

Севда Бисерова

VII

понеделник

14,00

9

Катя Хутева

VIII

вторник

13,40

10

Марияна Кехайова

IX

вторник

13,40

11

Даниела Сувариева

X

вторник

13,40

12

Незиха Смаилова

XI

вторник

13,30

13

Евелина Черакчиева

XII

вторник

13,40

 

 

I.График ,училищна комисия по организиране на изпитите  при провеждане на февруарска  сесия за учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 година

II.Училищна комисия по оценяване на изпитите

 Предмет


Дата


Час


Клас


Комисия по организиране на изпитите


Комисия по оценяване на изпитите


География и икономика ЗИП


08.02.2018


14,30


XI,XII


Е.Черакчиева ,С.Каукова


В.Хаджиева,Х.Чаушев


Свят и личност/Философия


09.02.2018


14,30


XI,XII


Д.Б.Куцева,М.Кехайова


В.Хаджиева,Д.Сувариева


География и икономика


12.02.2018


14,30


XI


Ю.Шерифова , М.Моллов


В.Хаджиева,Х.Чаушев


Физика и астрономия


14.02.2018


14,30


XI


А.Радулска,И.Милева


Е.Черакчиева,С.Дорсунска


Физика и астрономия ЗИП


16.02.2018


14,30


XI


К.Хутева,Е.Малинова


Е.Черакчиева,С.Дорсунска


ИТ


19.02.2018


14,30


XI


Н.Смаилова,Д.Хр.Куцева


Е.Малинова, М.Моллов


Математика


21.02.2018


14,30


X,XI,XII


М.Бисеров,В.Хаджиева


Е.Черакчиева,Ф.Боев


Математика ЗИП


23.02.2018


14,30


X,XI,XII


Е.Саневска,Е.Кайлитска


Ф.Боев, Е.Черакчиева


Немски език


26.02.2018


14,30


X


Д.Сувариева, Ф.Боев


А.Гаджалова,И.Милева

 

III.Срокът за изготвяне на изпитните материали до 01.02.2018г.

IV. Изпитните работи да се проверят в мултимедийния кабинет до 3 дни след провеждането на изпита.

V.Резултатите от изпитите да бъдат оповестени на информационното табло до една седмица след приключване на сесията.

AttachmentРазмер
График самостоятелна форма февруарска сесия.doc38 KB
Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev