Покана

FB_IMG_1599977189937.jpg

Важно: За спазване на противоепидемичните мерки, трябва да се спазва нужната дистанция. Напомняме на всички, че в сградата на училището ще се влиза с маска. В класната стая ще бъдат допуснати само родителите на първокласниците, спазвайки мерките за безопасност и дистанция.

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev