Стратегия на училището

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА  СУ”ХРИСТО БОТЕВ”

с.Чепинци за периода

 

от 2020/2021 до 2023/2024 учебна година

Стратегия на училището