Стратегия на училището

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА  СУ”ХРИСТО БОТЕВ”

с.Чепинци за периода

от 2023/2024 до 2027/2028 учебна година

Чепинци СТРАТЕГИЯ-ЗА-РАЗВИТИЕ-2023/2024-2027/2028