Правилници и планове за дейността

Годишен план за дейността на училището 2022-2023

План за квалификационна дейност 2022-2023

План по БДП