Дневен режим

Д Н Е В Е Н     Р Е Ж И М

за учебната 2023/2024 година

  • Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа
  • Организацията на учебния ден е целодневна /1 вариант / за учениците I – VII клас
  • Училището е отворено в работните дни от 7.00 ч. до 18.30 ч.
  • Учебните занятия започват  в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание:

 

I  и II клас                                                           

1 час 8.00 – 8.35

ГМ    8.35 – 8.55

2 час 8.55 – 9.30

ГМ    9.30 – 10.00

3 час 10.00 – 10.35

4 час 10.45 – 11.20

5 час 11.30 – 12.05

6 час 12.30 – 13.10

III и IV клас

1 час 8.00 – 8.40

2 час 8.50 – 9.30

ГМ    9.30 – 10.00

3 час 10.00 – 10.40

4 час 10.50 – 11.30

5 час 11.40 – 12.20

V и VII клас                                                                                                

1 час 8.00 – 8.40

2 час 8.50 – 9.30

ГМ    9.30 – 10.00

3 час 10.00 – 10.40

4 час 10.50 – 11.30

ГМ 11.30 – 11.50

5 час 11.50 – 12.30

6 час 12.40 – 13.20

7 час 13.30 – 14.10

VIII – XII клас

1 час 8.00 – 8.45

2 час 8.55 – 9.40

ГМ    9.40 – 10.00

3 час 10.00 – 10.45

4 час 10.55 – 11.40

5 час 11.50 – 12.35

6 час 12.45 – 13.30

7 час 13.40 – 14.25

Група ЦДО I  и II клас

1 час – орг.отдих и ФА – 12.05 – 12.40

2 час – орг.отдих и ФА – 12.40 – 13.15

3 час – самоподготовка – 13.15 – 13.50

4 час – самоподготовка – 14.05 – 14.40

5 час – заним. по интереси – 14.55 – 15.30

6 час – заним. по интереси – 15.45 – 16.20

Група ЦДО  III –  IV клас

1  час – орг.отдих и ФА – 13.10 – 13.50

2 час –  самоподготовка – 14.00 – 14.40

3 час- самоподготовка –  14.50 – 15.30

4 час –самоподготовка –   15.40 – 16.20

5 час – занимание по интереси- 16.20–17.00

6 час- занимание по интереси -17.00–17.40

Група ЦДО V  – VII клас

1  час – орг.отдих и ФА – 14.10 – 14.50

2 час – самоподготовка – 14.50 – 15.30

3 час-самоподготовка – 15.35 – 16.15

4 час – самоподготовка –  16.20 – 17.00

5 час–занимание по интереси -17.00–17.40

6 час- занимание по интереси – 17.40 – 18.2