Седмично разписание

 I – срок учебна 2022/2023 година

I   клас

II   клас

III   клас

IV   клас

 

Емине Кайлитска

Даниела Куцева

Севда Каукова

Юлвие Шерифова

                                                               ПОНЕДЕЛНИК

1.

Музика

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

2.

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Български език и литература

3.

Български език и литература

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

4.

Математика

Технологии и предприемачество

Математика

Математика

5.

Час на класа

Час на класа

Човекът и природата

Изобразително изкуство

6.

  

Спортни дейности

Изобразително изкуство

                                                                ВТОРНИК

1.

Български език и литература

Български език и литература

Човекът и обществото

Английски език

2.

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Математика

3.

Математика

Математика

Български език и литература

Български език и литература

4.

Технологии и предприемачество

Английски език

Математика

Български език и литература

5.

Спортни дейности

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Музика

6.

  

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

                                                                      СРЯДА

1.

Родинознание

Околен свят

Английски език

Човекът и природата

2.

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

3.

Български език и литература

Математика

Математика

Математика

4.

Изобразително изкуство

Музика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

5.

Изобразително изкуство

Спортни дейности

Български език и литература

Технологии и предприемачество

6.

  

Технологии и предприемачество

Спортни дейности

                                                                   ЧЕТВЪРТЪК

1.

Физическо възпитание и спорт

Математика

Човекът и обществото

Компютърно моделиране

2.

Математика ИУЧ

Български език и литература

Математика

Математика

3.

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

4.

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

5.

Музика

Околен свят ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

6.

  

Час на класа

Час на класа

                                                                     ПЕТЪК

1.

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература ИУЧ

Компютърно моделиране

Човекът и обществото

2.

Математика

Български език и литература

Английски език

Математика ИУЧ

3.

Български език и литература ИУЧ

Математика ИУЧ

Математика ИУЧ

Английски език

4.

Родинознание ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература ИУЧ

Български език и литература ИУЧ

5.

 

Музика

Музика

Физическо възпитание и спорт

6.

    

V

VI a

VI б

VII

 

                                                        ПОНЕДЕЛНИК

 

1.

Български език и литература

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Математика  

 

2.

Физическо възпитание и спорт

Математика

География и икономика

Английски език

 

3.

Математика

Български език и литература

Математика

Биология и здр.образование

 

4.

История и цивилизация

Музика

Български език и литература

География и икономика

 

5.

Английски език

Човекът и природата

Музика

Български език и литература

 

6.

КМИТ ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

Технологии и предприемачество

 

7.

Музика

Час на класа

Спортни дейности

Час на класа

 

                                                            ВТОРНИК

 

1.

КМИТ

Математика

Български език и литература

Изобразително изкуство

 

2.

КМИТ

Английски език

Български език и литература

Математика

 

3.

Изобразително изкуство

Български език и литература

Английски език

История и цивилизация

 

4.

Човекът и природата

Български език и литература

История и цивилизация

География и икономика

 

5.

Математика

Човекът и природата

Математика

ИТ

 

6.

Английски език

История и цивилизация

Изобразително изкуство

ИТ ИУЧ

 

7.

Спортни дейности

Изобразително изкуство

Човекът и природата

Музика

    

                                                               СРЯДА

 

1.

Математика

КМИТ

Английски език

Физическо възпитание и спорт

 

2.

Английски език

КМИТ ИУЧ

Математика

Български език и литература

 

3.

Човекът и природата

Английски език

КМИТ

Математика

 

4.

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

КМИТ ИУЧ

Химия и опазв. на околн.среда

 

5.

Български език и литература

Математика

Физическо възпитание и спорт

Английски език

 

6.

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Изобразително изкуство

Физика и астрономия

 

7.

География и икономика

Изобразително изкуство

Български език и литература

Спортни дейности

 

                                                            ЧЕТВЪРТЪК

 

1.

Изобразително изкуство

Български език и литература

Математика

Английски език

 

2.

Математика

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

Математика

 

3.

Английски език ИУЧ

Технологии и предприемачество

Български език и литература

Български език и литература

 

4.

Български език и литература

Математика

История и цивилизация

Химия и опазв. на околн.среда

 

5.

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Изобразително изкуство

 

6.

Музика

Английски език

Технологии и предприемачество

История и цивилизация

 

7.

Час на класа

 Спортни дейности

   

                                                                ПЕТЪК

 

1.

География и икономика

Технологии и предприемачество

Български език и литература

Биология и здр.образование

 

2.

Физическо възпитание и спорт

Английски език ИУЧ

Технологии и предприемачество

Български език и литература

 

3.

История и цивилизация

Математика

Музика

Български език и литература

 

4.

Математика

Български език и литература

 География и икономика

Математика

 

5.

Български език и литература

География и икономика

Математика

Английски език ИУЧ

 

6.

Технологии и предприемачество

Музика

Английски език ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

 

7.

  

Час  на класа

  

VIII

IX

X

XI

XII

 

                                                             ПОНЕДЕЛНИК

 

1.

Технологии и предприемачество

ИТ

История и цивилизация

Български език и литература

Математика

 

2.

Математика

ИТ ИУЧ

Български език и литература

Български език и литература

Немски език

 

3.

История и цивилизация

Немски език

Български език и литература

Информатика ПП

Физическо възп.и спорт ПП

 

4.

Физическо възпитание и спорт

Математика

Английски език

Информатика ПП

Химия и опаз.на околн.средаПП

 

5.

Английски език

Физическо възп. и спорт ИУЧ

Математика

Информатика ПП

Химия и опав.на околн.средаПП

 

6.

Физика и астрономия

История и цивилизация

География и икономика

Предприемачество ПП

Английски език

 

7.

Час на класа

Спортни дейности

Физика и астрономия

Английски език

Биология и здр.образованиеПП

 

                                                                ВТОРНИК

 

1.

История и цивилизация

Български език и литература

Музика

Математика

Физическо възпитание и спорт

 

2.

Математика

Български език и литература

Немски език

Предприемачество ПП

Биология и здр.образование ПП

 

3.

География и икономика

Математика

Химия и опазв. на околн.среда

Информатика ПП

Биология и здр.образование ПП

 

4.

Български език и литература

Химия и опазв.на околн.среда

Физическо възп. и спорт ИУЧ

Информатика ПП

Английски език

 

5.

Български език и литература

Английски език

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Гражданско образование

 

6.

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Биология и здр.образование

Английски език

Химия и опаз.на околн.средаПП

 

7.

Философия ИУЧ

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Спортни дейности

    

                                                                  СРЯДА

 

1.

Биология и здр.образование

Физика и астрономия

Български език и литература

Предприемачество ПП

Химия и опаз.на околн.средаПП

 

2.

Математика ИУЧ

Технологии и предприемачество

Химия и опазв. на околн.среда

Английски език ПП

Български език и литература

 

3.

Физическо възп. и спорт ИУЧ

Философия

История и цивилизация

Английски език ПП

Български език и литература

 

4.

Философия

Физическо възп. и спорт ИУЧ

Математика

Български език и литература

Английски език ПП

 

5.

Химия и опазв.на околн.среда

Математика ИУЧ

ИТ

Немски език

Английски език ПП

 

6.

Английски език

Български език и литература

ИТ ИУЧ

Гражданско образование

Физическо възпитание и спорт

 

7.

Технологии и предприемачество

История и цивилизация

Физическо възп. и спорт ИУЧ

   

                                                             ЧЕТВЪРТЪК

 

1.

Български език и литература

Химия и опаз.на околн.средаИУЧ

Математика ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

Биоллогия и здр.образованиеПП

 

2.

ИТ

Немски език

Биология и здр.образование

Английски език ПП

Физическо възп. и спорт ПП

 

3.

ИТ ИУЧ

Технологии и предприемачество

География и икономика

Английски език ПП

Физическо възп. и спорт ПП

 

4.

Английски език

Математика

Английски език ИУЧ

Информационни технологии ПП

Български език и литература

 

5.

Физика и астрономия ИУЧ

Английски език

Философия

Информационни технологии ПП

Математика

 

6.

Физическо възп. и спорт ИУЧ

Биология и здр.образование

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии ПП

Немски език

 

7.

 

Изобразително изкуство

Спортни дейности

Предприемачество ПП

Английски език ПП

 

                                                                ПЕТЪК

 

1.

Български език и литература

Английски език ИУЧ

Физика и астрономия

Математика

Физическо възп. и спорт ПП

 

2.

Музика

Немски език ИУЧ

История и цивилизация

Информационни технологии ПП

Физическо възп.и спорт ПП

 

3.

Биология и здр.образование ИУЧ

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии ПП

Химия и опаз.на околн.средаПП

 

4.

Химия и опаз.на околн.средаИУЧ

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература ИУЧ

Английски език ПП

Английски език ПП

 

5.

Математика

Биология и здр.образование ИУЧ

Немски език

Предприемачество ПП

Английски език ПП

 

6.

Английски език

Технологии и предприемачество

Философия

Немски език

Биология и здр.образование ПП

 

7.

Спортни дейности

  

Спортни дейности

Час на класа