НВО и ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2023г.

Учебно-изпитните програми за ДЗИ

Наредба за организацията и провеждането на ДЗИ

Инструктаж квестор ДЗИ 2023

Инструктаж зрелостник ДЗИ 2023

ДЗИ  – август 2022

DZIBEL

2DZI_PREDPRIEMACHESTVO

2DZI_PHILOSOFIA

2DZI_MATEMATIKA

2DZI_INFORMATIKA

2DZI_INFORMACIONNITEHNOLOGII

2DZI_HIMIA

2DZI_GEOGRAPFY

2DZI_FA

2DZI_BZO

2DZI_ANGLIYSKI EZIK_NIVO B1

ДЗИ  – май 2022

DZI_BEL_18_05_2022

2DZI_PREDPRIEMACHESTVO_V1

2DZI_PP_ANGLIYSKI_EZIK_NIVO_B1_V1

2DZI_PHILOSOPHIA_V1

2DZI_MATEMATIKA_V1

2DZI_INFORMATIKA_V1

2DZI_INFORMACIONNI_TEHNOLOGII_V1 (1)

2DZI_HISTORY_V1

2DZI_HIMIA_V1

2DZI_BZO_V1

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 4 КЛАС

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2021-2022 година- https://www.mon.bg/bg/100148

Модел на НВО 4 клас математика

Модел на НВО 4 клас БЕЛ

nvo_4klas_math_27052022

nvo_4klas_BEL_26052022

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 7 КЛАС

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната учебната 2022-2023 година- https://www.mon.bg/bg/100149

 

Модел на НВО математика

Модел на НВО чужд език

Модел на НВО БЕЛ

7kl_nvo_BEL_14062022

7kl_nvo_math_16062022

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 10 КЛАС

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2022-2023 година- https://www.mon.bg/bg/100151

Инструктаж квестор 10 клас

Модел на НВО математика

Модел на НВО ИТ

Модел на НВО чужд език

Модел на НВО БЕЛ

10kl_nvo_math_16062022

10kl_nvo_BEL_14062022