Обществен съвет

Поименния състав на обществения съвет към училището

1. Меди Лошев – председател

2. Евгения Соколова – член

3. Кремена Дурева – член

4. Атанас Пехливанов – член

5. Юлия Гаджалова- представител на община Рудозем

Резервни членове:

1. Емине Мекова – родител

2. Рифад Демиров – родител

3. Ведиха Добревска – представител на община Рудозем

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата – pravilnik_obshtestveni_saveti_27092016