Настоятелство

 

Училищното настоятелство подпомага учебно-възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване  на училището, обединява усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебното дело.

На 5 март 2002 година училищното настоятелство е регистрирано в Смолянски окръжен съд с Решение № 231