Педагогически персонал

 

Трите имена

Длъжност

Класен ръководител

1

Манчо Фиданов Трампов

Директор

история и география

 

2

Елка Милкова Малинова

главен учител

учител по  информатика, ИТ, предприемачество

XI клас

3

Емине Ахмедова Кайлитска

старши начален учител

и компютърно моделиране

II клас

4

Даниела Бисерова Куцева

старши начален учител

III клас

5

Севда Жорова Каукова

старши начален учител

IVклас

6

Юлвие Асанова Шерифова

старши начален учител

I клас

7

Наталия Евелинова Моллова

учител по БЕЛ

VII а клас

8

Илиана Иванова Милева

старши учител по БЕЛ

 

9

Катя Елемагова Хутева

старши учител по английски език

 

10

Марияна Руменова Кехайова

старши учител по английски език

 

11

Асине Ризова Гаджалова

старши учител по немски език и изобразително изкуство

IX клас

12

Евелина Росенова Черакчиева

старши учител по математика

X клас

13

Камелия Димитрова Хаджиева

учител по математика и физика и астрономия

VII б клас

14 

д-р Мухарем Асанов Моллов

старши учител по информатика и ИТ

 

15

Даниела Минчева Сувариева

старши учител по история и цивилизация и предприемачество

XII клас

16

Валентина Недкова Хаджиева

старши учител по география и икономика и философски цикъл

VIII клас

17

Даниела Христова Куцева

старши учител по биология и ЗО и човекът и природата

VI клас

18

Незиха Зайдиева Смаилова

старши учител по химия и ООС и предприемачество

V клас

19

Хайри Ферхадов Чаушев

старши учител по ФВС

 

20

Мирослава Фиданова Мутева

учител ЦОУД

 

21

Марин Младенов Бисеров

старши учител по ФВС и музика

 

22

Валентина Манчева Велиевска

педагогически съветник

 

23

Емилия Фиданова Саневска

ресурсен учител

 

24

Рехиме Мехдиева Хаджиеминова

начален учител ЦОУД

 

25

Рахиме Асанова Трампова

старши начален учител ЦОУД

 

26

Хайрие Шукриева Бисерова

старши начален учител ЦОУД

 

27

Анета Георгиева Радулска

старши начален учител ЦОУД

 

28

Теменужка Асенова Карова

старши учител ЦОУД

 

29

Зинаида Ясенова Кехайова

старши начален учител ЦОУД

 

30

Светла Зикова Дорсунска

старши начален учител ЦОУД

 

31

Минка Демирова Сариева

старши начален учител ЦОУД