Педагогически персонал

 

Трите имена

Длъжност

Класен ръководител

1

Манчо Фиданов Трампов

Директор

история и география

 

2

Елка Милкова Малинова

главен учител

учител по  информатика, ИТ, предприемачество

X клас

3

Емине Ахмедова Кайлитска

старши начален учител

и компютърно моделиране

I клас

4

Даниела Бисерова Куцева

старши начален учител

II клас

5

Севда Жорова Каукова

старши начален учител

III клас

6

Юлвие Асанова Шерифова

старши начален учител

IV клас

7

Наталия Евелинова Моллова

учител по БЕЛ

VI а клас

8

Илиана Иванова Милева

старши учител по БЕЛ

 

9

Катя Елемагова Хутева

старши учител по английски език

 

10

Марияна Руменова Кехайова

старши учител по английски език

 

11

Асине Ризова Гаджалова

старши учител по немски език и изобразително изкуство

VIII клас

12

Евелина Росенова Черакчиева

старши учител по математика

IX клас

13

Камелия Димитрова Хаджиева

учител по математика и физика и астрономия

VI б клас

14

Мухарем Асанов Моллов

старши учител по информатика и ИТ

 

15

Даниела Минчева Сувариева

старши учител по история и цивилизация и предприемачество

XI клас

16

Валентина Недкова Хаджиева

старши учител по география и икономика и философски цикъл

VII клас

17

Даниела Христова Куцева

старши учител по биология и ЗО и човекът и природата

V клас

18

Незиха Зайдиева Смаилова

старши учител по химия и ООС и предприемачество

XII клас

19

Хайри Ферхадов Чаушев

старши учител по ФВС

 

20

Мирослава Фиданова Мутева

учител ЦОУД

 

21

Марин Младенов Бисеров

старши учител по ФВС и музика

 

22

Валентина Манчева Велиевска

педагогически съветник

 

23

Емилия Фиданова Саневска

ресурсен учител

 

24

Рехиме Мехдиева Хаджиеминова

начален учител ЦОУД

 

25

Рахиме Асанова Трампова

старши начален учител ЦОУД

 

26

Хайрие Шукриева Бисерова

старши начален учител ЦОУД

 

27

Анета Георгиева Радулска

старши начален учител ЦОУД

 

28

Теменужка Асенова Карова

старши учител ЦОУД

 

29

Зинаида Ясенова Кехайова

старши начален учител ЦОУД

 

30

Светла Зикова Дорсунска

старши начален учител ЦОУД

 

31

Минка Демирова Сариева

старши начален учител ЦОУД