Заповед за олимпиади и състезания през учебната 2022/2023г.