Изменение на графика за олимпиади и състезания

Заповед олимпиади и състезания2023/2024г.

 Правила за организиране и провеждане на ученически игри за ученици от 5 до 12 клас

Заповед за олимпиади и състезания през учебната 2022/2023г.