Архив на категория: Графици

Elementor #978

                 График за дежурство на учителите   за времето от

                                     15.09.2022г. до 30.06.2023г.

ПОНЕДЕЛНИК                                                                 ВТОРНИК

Главен дежурен– Р.Трампова,М.Мутева              Главен дежурен – А.Радулска,   З.Кехайова

I –ви етаж – Е.Саневска                                                   I –ви етаж – Х.Чаушев

II – ри етаж – Н.Моллова                                                 II –ри етаж – И.Милева

III –ти етаж – Д.Сувариева                                              III –етаж – Н.Смаилова

 

СРЯДА                                                                                ЧЕТВЪРТЪК

Главен дежуренХ.Бисерова                                   Главен дежурен М.Сариева

I –ви етаж С.Дорсунска                                                  I –ви етаж – К.Хаджиева

II – ри етаж – М.Кехайова                                             II – ри етаж – Д.Хр.Куцева

III –ти етаж – М.Моллов                                                III –ти етаж – А.Гаджалова

                                                                  ПЕТЪК

                                  Главен дежуренР.Хаджиеминова,Т.Карова

                                                     I –ви етаж – К.Хутева

                                                     II – ри етаж – В.Хаджиева

                                                     III –ти етаж – Е.Черакчиева      

 

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО

О П Р Е Д Е Л Я М:

Групи, преподаватели и график за провеждането на часовете по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебна 2022/2023 година

група

преподавател

клас

ден

час

Гайтанче

Елка Малинова

IX,X,XI,XII

сряда

14,30

Лира

Наталия Кехайова

VIII,IX

понеделник

14,30

Футбол

Марин Бисеров

III,IV

понеделник, петък

16,00

Футбол

Хайри Чаушев

V,VII

сряда, петък

16,00

LГ Р А Ф И К

за класните   работи за I – ви учебен срок на учебна 2022/2023 

Клас

Предмети

 

БЕЛ

Математика

Английски език

Немски език

 

ЗП

ЗП

ЗП

ЗП

V

07.12.2022

13.01.2023

 

 

VI а

20.12.2022

10.01.2023

 

 

VI б

20.12.2022

10.01.2023

 

 

VII

09.12.2022

12.01.2023

 

 

VIII

17.01.2023

20.01.2023

12.01.2023

 

IX

17.01.2023

19.01.2023

12.01.2023

09.01.2023

X

16.01.2023

18.01.2023

10.01.2023

13.01.2023

XI

19.12.2022

13.01.2023

10.01.2023

18.01.2023

XII

04.01.2023

12.01.2023

18.01.2023

 

 


Списък категории

Категории