souchepinci.eu

 

 

 

Добре дошли в сайта на СУ "Христо Ботев" с. Чепинци!

 

   souchepinci.eu  e  официалният сайт на СУ "Христо Ботев" с. Чепинци .
Тук  можете да проследите online  дейностите , които училището извършва в областта на науката,  обучението и възпитанието на учениците.

ПОКАНА

Откриването на новата 2017/2018 учебна година ще се състои на 15.09.2017г. от 10.00 часа в двора на училището.
ЗАПОВЯДАЙТЕ И СПОДЕЛЕТЕ ТОЗИ МИГ С ВАШИТЕ ДЕЦА И РОДНИНИ!

Изложба

На 01.03.2017г. НЧ „Нов живот-1948-с.Чепинци беше направена изложба на учениците от групите "Арт ателие- Фантазия" и "Чудесата на моите ръце" по проект "ТВОЯТ ЧАС"- „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

"Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

  • Целева група по проекта са ученици от I до VIII клас
  • Учители и служители в средищните училища

 
 

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev